Hilal

Hilal
"Gayemiz, Hilal'imiz İcabıdır"

1958 yılında yayın hayatına başlayan Hilal dergisi, “Dinî İlmî Siyasî Aylık Mecmua” alt başlığıyla yayımlanmıştır. 1993’e kadar kesintilerle beraber 367 sayı çıkmıştır. Dergide yazan isimlere göre, 1960’lı yıllar itibarıyla Türkiye’nin varmış olduğu durumda, yüzyılların mirası haline gelen statik düşünce yapısı, tarihi birikimin sorgulanmamış kabulü, vahyî doğrular yerine şahsi ve ferdî fikirlerin öne çıkartılması, mukaddesatçı, mistik ve gelenekçi kimliğin baskınlığı söz konusudur. Dergide ekseriyetle bu kimliklerden sıyrılma gayreti noktasında din ile ilmin bütünlüğü, Müslümanların fenni ilim safhasında geri kalmaları ve benzeri konular işlenmiştir. 1960’lardan itibaren milliyetçi-mukaddesatçı kimliğin ağır bastığı anti-komünizm vasfı yazılarda kendisini göstermeye başlamıştır.

Dergi, İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar atmış; bilhassa Muhammed İkbal, Mevdudi, Seyyid Kutup, Hasan el-Benna gibi isimleri “İslam Büyükleri” ve “Portre” köşelerinde tanıtmıştır. 1970’lere kadar tevhidî anlayış dâhilindeki neşriyat dergide ağır basmış ve yoğun tercüme faaliyetleri gösterilmiştir.

Salih Özcan, İsmail Kazdal, M. Hamidullah, Zekai Konrapa, M. Tanci, H. Basri Çantay gibi isimler dergi kadrosunda öne çıkmış kişilerdir.

Notlar: Dergi 37. sayısından itibaren "Hilal Dini, İçtimai Aylık Mecmua" olarak çıkmaya devam etmiştir. Dergi 4. Cilt, 40. sayı itibariyle Hilâl adıyla çıkmıştır.61. sayıdan itibaren dergi," Hilal Dinî, İlmî, Siyasî Aylık Mecmua" olarak çıkmaya devam etmiştir. 15. cilt 172. sayısından itibaren "Aylık Siyasi Dergi" olarak çıkmıştır. Bir diğer slogani şöyledir: "Daima, Hakkı tutar; doğruyu sever…"

Dönem: 1958-1993

Kaç Sayı Çıktı: 367

Basım Yeri: Ankara, İstanbul

Sahibi: Salih Özcan

Yazı İşleri Müdürü: Osman Yüksel Serdengeçti, Mustafa Egemen, Mehmet Akif İnan, İsmail Kazdal