Sempozyum Programı

"1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve İslamcı Dergiler" başlıklı 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

Açılış Programı

19:00 - 20:00 Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Açılış Özel Paneli

Oturum Başkanı: Lütfi Sunar

20:00 - 22:00 Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Kurtuluş Kayalı, 1980 Sonrası İslamcılık Düşüncesinin Yönelimleri
Necdet Subaşı, 1980'lerde İslamcıların Okuma Serüveni
Alev Erkilet, 1980 Sonrası İslamcılık Tartışmaları: Tanımı, Seyri ve Hayatiyetine Dair
Vahdettin Işık, Muhafazakâr yahut Reddiyeci Okuma Arasında İslamcılığı Yeniden Düşünmek

1. Oturum

Oturum Başkanı: Abdülkadir Macit

09:00 - 10:40 İlmi Etüdler Derneği

Ahmet Ayhan Koyuncu, 1970 Sonrası İslamcı Dergilerde Demokrasi Tartışmaları
Ertuğrul Meşe, Zaruretten Demokrat: Sözleşme Dergisi
Güngör Göçer, İzlenim ve İlim ve Sanat Dergilerinde Osmanlı Tasavvuru
İlyas Sucu, Değişim Dergisi: İslami Hareket Üzerine Özdüşünümsel Bir Çağrı

2. Oturum

Oturum Başkanı: Halit Bekiroğlu

11:00 - 12:40 İlmi Etüdler Derneği

Asım Öz, Dergilerde "Dergi" Söylemi
Polat Alpman, İslami Düşünce Dergileri ve Askeri Müdahaleler
İbrahim Halil Ozan, 90'lı Yıllarda İslamcılığın Demokratik Zemin Arayışı ve Yeni Zemin Dergisi Örneği
Yunus Şahbaz, İslamcı Söylemde Din-Devlet İlişkilerinde Yeni Açılımlar: Yeni Zemin, Bilgi ve Hikmet ve Sözleşme Dergilerinde Laiklik ve Diyanet Tartışmaları
Nazım Maviş,İslamcılık Düşüncesinin Değişimini Dergiler Üzerinden Okumak

3. Oturum

Oturum Başkanı: Celalettin Çelik

14:00 - 15:40 İlmi Etüdler Derneği

Ertuğrul Zengin, İslamcı Gençliğin Oluşumu- Akıncılar
Ayşe Ayten Bakacak, Alıntılarla İnşa Edilen Düşünce: İktibas Dergisinde Ümmet ve Aidiyet Anlayışı
Dursun Çiçek, Postmodernizm Dindarlaşma ve Yeni İslamcılar
Alev Çınar, Dergiler Üzerinden Süren Düşünce Üretiminde Siyasi Kuram-İslamcılık İlişkisi

Tanıklıklar Oturumu

Oturum Başkanı: Bilal Kemikli

16:00 - 18:00 İlmi Etüdler Derneği

Ahmet Mercan, Ahmet Taşgetiren, Ali Haydar Haksal, Cevat Özkaya, Hamza Türkmen

4. Oturum

Oturum Başkanı: Süleyman Güder

09:30 - 11:10 İlmi Etüdler Derneği

Mustafa Cüneyt Özşahin, Bir İslamcı Hareket Olarak Milli Türk Talebe Birliği'nde Batı İmgesinin İnşası
Mehmet Kürşad Atalar, İslamcı Dergilerin Siyaset ve İktidar Anlayışları: İktibas ve Haksöz Dergileri Özelinde Bir Değerlendirme
Ayhan Tek, Kürtçe Yayıncılıkta Dindar Söyleme Bir Katkı: Nûbihar Dergisi ve Rolü
Ammar Kılıç, Türkiye İslamcılığı, Radikalleşme ve Sosyal Adalet Söylemi (1984-1997)

5. Oturum

Oturum Başkanı: Öner Buçukçu

11:30 - 13:00 İlmi Etüdler Derneği

Ali Haydar Beşer, Bilgi ve Düşünce Dergisi: "Yeni İslamcılık" Teklifi
Faruk Karaarslan, İslamcı Dergilerin Ümmet Ufku: Dünya ve İslam Dergisi
Ahmet Köroğlu, Bir İslamcı Dergiyi İslamcı Söylem İçindeki Değişim Diline Nasıl Konumlandırabiliriz: Girişim Dergisi Üzerinden Bir İnceleme
Nail Elhan, İran Devrimi'nin Türkiye'de İslami Yayınlar Üzerindeki Etkileri: Yerleşik Görüş, İslami Devrim ve Evrensellik
Hülya Özkan, İran İslam Devrimi'nin Türkiye'ye Yansımaları: Hicret Dergisi

6. Oturum

Oturum Başkanı: Berat Açıl

14:15 - 16:00 İlmi Etüdler Derneği

Gürcan Sağlam, İslamcı Kadın Aydınlar Gözüyle Kızların Eğitimi: Şadırvan Dergisi Örneği
Büşra Nur Özcan, Kadın ve Aile Dergisinin Müslüman Kadın Kimliği Fikri Altyapısına Etkisi
Elyesa Koytak, İslamcılık Şiirle Nerede Kesişir? Sezai Karakoç'un Şiir Sanatı Dergisi
Mesut Bostan, 1980 Sonrası Milli Sinema- Beyaz Sinema
Talha Çiçek, İslamcı Dergiler ve Panislamizm Propagandası: Terbiye-i İslamiye Mektebi Projesi

İletişim

Adres: Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. No: 39/2 Fıstıkağacı İş Merkezi, 34674 Üsküdar, İstanbul

Telefon: (0216) 460 25 50

E-Mail: idp@idp.org.tr